visit@gorskikotar.hr

Postupak kategorizacije

Odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu sukladno članku 34.  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), izdaje se na zahtjev iznajmljivača. Dokumente je potrebno preslikati i iste predočiti u originalu, te ih predati u nadležni Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Primorsko-goranske županije.

Dokumenti koje je potrebno predati uz Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (koji možete naći ovdje Obrazac 17) su:

1.  Preslika osobne iskaznice i za državljane Europske unije i državljane Europskog gospodarskog prostora.

2. Izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci, kojim se dokazuje da je vlasnik objekta.  Ako je građevina u suvlasništvu potrebno je priložiti suglasnost svih suvlasnika koja se može izjaviti u gore navedenom upravnom odjelu.

3. Dokaz o uporabljivosti građevine u kojoj se nalazi objekt sukladno odredbama članka 175. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

4.Obrazac – uvjeti za kategorizaciju sobe / apartmana / studio apartmana / kuće za odmor – na www.mint.hr    Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17,120/19) – isprintati :    

UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE I STUDIO APARTMANA

UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR

5. Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima ili uplatiti na račun:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN primatelja: HR12 1001 0051 863 000160
Model: 64 
Poziv na broj primatelja: 5002 – 29429 – OIB
Opis plaćanja: Državne upravne pristojbe

Gorski kotar

Unwiderstehlich