visit@gorskikotar.hr

Dokumenti

Godišnji program rada

Turistička zajednica Gorskog kotara 2022. godina

Pravilnik o radu

Skupština

Pravilnik o radu

Turističko vijeće

Program rada

s financijskim planom 2021. godina

Statut

Turistička zajednica Gorskog kotara

Gorski kotar

Neodoljiv