visit@gorskikotar.hr

Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Kao vlasnike stanova i kuća za odmor, podsjećamo Vas da ste sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata uz plaćanje pripadajuće turističke pristojbe. Vlasnici kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu osoba koje borave u kući ili stanu za odmor obavljaju putem sustava eVisitor.

Dokumenti potrebni za evidentiranje vlasnika kuće ili stana za odmor

Za registraciju obveznika u sustav eVisitor potrebni su OIB i identifikacijski dokument, a za registraciju pripadajućeg objekta, obveznik je dužan priložiti jedan od sljedećih dokumenata:

– kupoprodajni ugovor

– izvadak iz zemljišnih knjiga

– rješenje o nasljeđivanju

– rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor

– rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade

– izvadak iz katastara

– dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

– zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.)

Pristupne podatke za eVisitor sustav izdaje Turistička zajednica Gorskog kotara, na adresi Lujzinska cesta 47/1, Delnice

Podsjetnik: Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, a ne spada u kategoriju turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Gorskom kotaru.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji mogu turističku pristojbu plaćati po noćenju umanjenu za 70% ili u godišnjem paušalnom iznosu. Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske unije.

Strani državljani koji nemaju državljanstvo zemalja članica Europske Unije, pristojbu plaćaju u punom iznosu po noćenju i nisu u mogućnosti plaćati turističku pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu.

Osobe koje nisu hrvatski državljani dužne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07) u roku od 24 sata.

Prijatelji koji borave u kućama ili stanovima za odmor plaćaju turističku pristojbu u punom iznosu po noćenju.

Turistička pristojba plaća se ukoliko se u kući ili stanu za odmor boravi od 15.06. do 15.09.

Iznosi turističke pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor

OPIS

RAZDOBLJE

Brod Moravice, Mrkopalj, Skrad i Vrbovsko (umanjeno za 30%)

Čabar, Delnice, Fužine, Lokve, Ravna Gora

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji turističku pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu ( hrvatski državljani i državljani EU)

  1. član

5,57 EUR (42,00 kn)

7,96 EUR (60,00 kn)

  1. član

5,57 EUR (42,00 kn)

7,96 EUR (60,00 kn)

svaki idući član

2,39 EUR (18,00 kn)

3,32 EUR (25,00 kn)

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje obitelji koji noće u tom objektu koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

cjelogodišnji

0,40 EUR (3,00 kn)

0,40 EUR (3,00 kn)

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.

Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Irresistable