visit@gorskikotar.hr

Obveze iznajmljivača

Poštovani iznajmljivači,

nakon što ste ishodovali Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u nastavku navodimo upute koje su vam potrebne za daljnje obavljanje vaše djelatnosti. Sve upute isključivo su informativnog karaktera.

Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

 1. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga izdano od strane Ureda za gospodarstvo i ispunjen zahtjev za unos obveznika u eVisitor dostaviti u Turističku zajednicu Gorskog kotara te preuzeti korisničke podatke  za eVisitor.
 2. Na ulazu u objekt istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta.

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

1. Kopiju uplatnice

2. Kopiju rješenja o kategorizaciji

3. Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Proizvođače koji imaju suglasnost Ministarstva turizma možete pronaći OVDJE

 1. Vidno istaknuti cjenik usluga u objektu

Službeni cjenik mora sadržavati slijedeće podatke:

 • Vaši osobni podaci (naziv smještajnog objekta, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
 • Vrsta usluge (noćenje za dvije osobe, noćenje za dvije osobe s doručkom, itd.)
 • Način naplate (po osobi, po noćenju u smještajnoj jedinici, itd.)
 • Termini (navesti cijene za pojedine termine ukoliko se cijena razlikuje)
 • Cijene (obavezno u HRK
 • Turistička pristojba (da li je uključena u cijenu ili nije)
 • PDV (cijena + PDV, ukoliko cijene sadrže PDV)
 • Dodatne usluge (navesti dodatne usluge ukoliko ih naplaćujete, npr. Držanje kućnih ljubimaca, parking, itd.)
 • Datum (mora sadržavati datum od kada cjenik postaje važeći)
 • Potpis vlasnika

Iznajmljivač uređuje cijene sam, a cjenik ne mora biti ovjeren. Cjenik mora biti dostupan i istaknut u svakoj smještajnoj jedinici.

 1. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku od 24 sata od njegovog dolaska/odlaska putem sustava eVisitor. Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju već isti postoji u sustavu eVisitor u elektronskom obliku pod uvjetom da su upisan svi gosti u sustav. Po završetku godine potrebno je iz eVisitora izlistati kompletan popis gostiju za tekuću godinu ili ga kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.
 2. Izdavati račune gostima. Pri izdavanju računa za pružene usluge treba naznačiti ime i prezime i adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge. Ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a, na računu mora biti iskazan i porez, odnosno naznačiti da iznajmljivač nije u sustavu PDV-a (čl.90., stavak 2. Zakona  o PDV-u). Iznajmljivači koji turističku u pristojbu plaćaju paušalno na računu trebaju navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu. Račun treba biti u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.
 1. Voditi evidenciju prometa na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u eVisitoru – Financije – promet
 1. Voditi računa o plaćanju dospjelih obveza u zakonskom roku : turistička pristojba, turistička članarina, porez na dohodak za iznajmljivanje
 1. Platiti PDV na proviziju na primljene usluge posredovanja inozemnih turističkih agencija te za isto predati PDV i PDV-S obrazac nadležnoj Poreznoj upravi (e Porezna).
 1. Omogućiti gostima podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača te na njega odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Čuvati evidenciju prigovora godinu dana. Način podnošenja prigovora mora biti jasno istaknut i na raspolaganju gostu u svakom trenutku.
 1. U smještajnom objektu Imati kutiju prve pomoći i u svakoj smještajnoj jedinici evakuacijski plan koji može biti i tlocrt smještajne jedinice na kojem je potrebno označiti smjer izlaska znakom „Exit“.
 1. Istaknuti oznaku o zabrani usluživanja i konzumacije alkohola osobama mlađim od 18 godina na vidljivom mjestu, neovisno o tome poslužujete ili ne alkoholna pića.
 1. Prilikom reklamiranja i oglašavanja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije obveza je istaknuti PDV identifikacijski broj, sukladno članku 32. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se propisuju obveze iznajmljivača.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20) , odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju kao i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica donosi Županijska skupština. 

Visinu turističke pristojbe za područje Gorskog kotara u 2022. godini po jedinicama lokalne samouprave možete vidjeti OVDJE.

Upute za plaćanje turističke pristojbe

Primatelj: Turistička pristojba – općina ili grad

Model i poziv na broj : 67    OIB iznajmljivača

Uplatni računi:

Brod Moravice – HR921001005-1703804745

Čabar – HR931001005-1705504749

Delnice – HR611001005-1706904744

Fužine – HR421001005-1711704743

Lokve – HR941001005-1723704744

Mrkopalj – HR871001005-1727504748

Ravna Gora – HR861001005-1736904745

Skrad – HR201001005-1739304743

Vrbovsko – HR761001005-1750904741

ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama do 15. siječnja tekuće godine.

Iznajmljivači strani državljani podnose obrazac TZ 2 Ispostavi za nerezidente Porezne uprave na adresi Avenija Dubrovnik 32 u Zagrebu.

Prema Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine iz veljače 2020. paušalna osnovica članarine iznosi 45,00 kn po glavnom krevetu i 22,50 kn po pomoćnom krevetu. Plaćanje se može izvršiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a trći 30. rujna tekuće godine.

Ukoliko iznajmljivač ishoduje Rješenje nakon 15. siječnja dužan je podnesti obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od datuma Rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

Upute za plaćanje članarine

Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – općina ili grad

Model i poziv na broj : 67    OIB iznajmljivača

Uplatni računi:

Brod Moravice – HR541001005-1703827157

Čabar – HR071001005-1705527152

Delnice – HR231001005-1706927156

Fužine – HR581001005-1711727153

Lokve – HR561001005-1723727156

Mrkopalj – HR981001005-1727527151

Ravna Gora – HR481001005-1736927157

Skrad – HR361001005-1739327153

Vrbovsko – HR811001005-1750927155

Visinu turističke pristojbe

za područje Gorskog kotara

Gorski kotar

Irresistable