visit@gorskikotar.hr

Piktogrami_GK_final_Zvijezda
[zvjezdice]
/5

Hostel Fužinarska kuća

Contact
Lezaji Gorski kotar
70+0
Distance du
  • Rivière ou lac manje od 1 km
  • Restaurant manje od 1 km
  • Station-service manje od 1 km
  • Distributeur de billets manje od 1 km
  • Piste de luge ou piste de ski 3 km
Dodatni sadržaj
Vlastiti parking, Terasa, Sadržaji za djecu, Sauna, WiFi
Gorski kotar logo jesen

Le Gorski kotar

Irrésistible