visit@gorskikotar.hr

GDPR

GDPR – Obavijest za goste

U skladu sa člankom 6. st. 1. t. c) i e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, odnosno Opće uredbe o zaštiti (GDPR), osobni podaci mogu se prikupljati u zakonitu svrhu obrade i to radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade kao i radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade u smislu obveza na omogućavanje pristupa podacima.

Važećim propisima Republike Hrvatske određeno je da je pružatelj usluge smještaja u ugostiteljskom objektu registriranom za pružanje usluga smještaja (odnosno turistička agencija koja je za to ovlaštena od strane pružatelja takve usluge), dužan prikupiti i u jedinstveni sustav prijave i odjave turista eVisitor unijeti sljedeće osobne podatke osobe koja koristi uslugu smještaja (gost/turist):

1. Prezime i ime

2. Mjesto, država i datum rođenja

3. Državljanstvo

4. Vrsta i broj isprave o identitetu

5. Prebivalište (boravište) i adresa

6. Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta

7. Spol

8. Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

Podaci se ne smiju kopirati niti dijeliti s treći stranama.

Više informacija o prikupljanju podataka kao i obavijesti za goste na različitim jezicima možete pronaći OVDJE

Prikupljanje osobnih podataka

radi evidentiranja u sustavu eVisitor

Gorski kotar

Neodoljiv