visit@gorskikotar.hr

Gorski kotar – sustavan i stabilan turistički rast

Gorski kotar – sustavan i stabilan turistički rast

07.03.2023.

U prva dva mjeseca ove godine bilježimo stabilan turistički rast u odnosu na sve prethodne godine, kao i na prošlu, rekordnu godinu što dokazuje kako je sustavan rad urodio plodom jer se destinacija prepoznaje kao relevantno turističko odredište za kvalitetan odmor, poručio je Petar Hrg, direktor Turističke zajednice Gorski kotar.

Siječanj i veljača u 2023. godini bilježe 24,18% više dolazaka i 18,37% noćenja u odnosu na isti period prošle godine. U odnosu na 2019. godinu i isti promatrani period ostvareno je gotovo 90% više dolazaka i 80,89% više noćenja u ovoj godini. Po broju noćenja u ovoj godini i dalje prednjače domaći gosti, iako se zamjećuje rast noćenja i stranih posjetitelja koji se u prosjeku duže zadržavaju u destinaciji od domaćih.

Stabilan turistički rast bilježe i objekti u domaćinstvima koji su u ovoj godini ostvarili 22,11% više dolazaka i 9,13% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Najatraktivnije su kuće za odmor viših kategorija jer posjetitelji traže apsolutni odmak od užurbane svakodnevice i to u objektima koji im jamče maksimalnu udobnost i autentičnost. Ova se činjenica nadograđuje i na inicijativu očuvanja prostornog identiteta koju je pokrenula Turistička zajednice Gorskog kotara u suradnji s Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Upravo stoga prošle je godine Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije pristupila izradi studije kojom bi se razmotrile mogućnosti uspostavljanja prostornih standarda u svrhu usmjeravanja građenja na ovom području. Naime, prosječan posjetitelj u Gorskom kotaru traži autentičnost, a tipologija gradnje za očuvanje prirodnog prostornog identiteta destinacije je jedan od osnovnih parametara kojim se to može postići. Pritom se gradi destinacija koja se udaljava od masovnog turizma te se teži pružanju usluga više i visoke kvalitete što afirmativno utječe i na investicijsku klimu jer se osigurava brži povrat investicija.

U cilju izrade studije na participativan i transparentan način održan je okrugli stol s čelnicima jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara i tematska radionica sa širim javnostima. Očekuje se finalna izrada studije već u drugom kvartalu ove godine, a ista će biti podloga za izradu prostornih planova svih devet jedinica lokalnih samouprava Gorskog kotara. Cilj studije je očuvati prostor na sustavan i interdisciplinaran način kako se ne bi narušio izvorni, tradicijski identitet naselja koji potiče osjećaj pripadnosti te je vizualno privlačan što utječe i na turističke pokazatelje.

Uz navedeno, Turistička zajednica Gorskog kotara među prvima je na razini države osigurala svojim iznajmljivačima mogućnost besplatnog korištenja aplikacije mVisitor za jednostavniju prijavu gostiju. Korištenjem ove aplikacije pospješit će se i komunikacija između turističke zajednice i lokalnih iznajmljivača s obzirom da aplikacija pruža mogućnost dostavljanja posebnih obavijesti turističke zajednice iznajmljivačima. Putem mobilnih uređaja može se na jednostavniji način od uobičajenog izvršiti prijava gostiju, a aplikacija omogućuje i digitalno iščitavanje osobnih dokumenata te automatsko prosljeđivanje podataka potrebnih za prijavu turista u nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor.

Gorski kotar logo jesen

Gorski kotar

Neodoljiv