visit@gorskikotar.hr

Planinarenje Gorski kotar

Javorova kosa

Polazište

Staza započinje u naselju Ravna Gora u ulici (predjelu) Vrh označena planinarskom markacijom.
Težina 2/5
0 km
Duljina
0 min
Trajanje

Ravna Gora

Opis staze

Šetnju ćete započeti na cestici koja se postupno pretvara u makadam, a potom u šumski put naizmjence prolazeći kroz livadne proplanke i guste crnogorične šume. Za otprilike 2 km stići ćete do vrha brda Javorova kosa na kojem je s desne strane smještena planinarska kućica, a podno nje i izvor Božji studenac koji se od davnina posjećuje i veliča jer predaja kaže da je ljekovit za oči. Udaljen 150 m s lijeve strane strane nalazi se panoramski vidikovac s kojeg se prema sjeveroistoku vidi vrh Medvednice. Pet minuta hoda od vidikovca otvara se panorama Ravne Gore te raznoliki vidici prema obližnjim brdima.
Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Neodoljiv