visit@gorskikotar.hr

Korisni obrasci

Prigovor potrošača

Obavijest o načinu podnošenja

Obrazac EP

Evidencija o prometu

TAN lista

Izjava o preuzimanju TAN liste

eVisitor

Zahtjev za unos fizičkog obveznika

Kućni red

Iznajmljivači

Gorski kotar

Neodoljiv