Obveze iznajmljivača

Dobrodošli u kutak za iznajmljivače!

U ovom dijelu možete pronaći upute i materijale informativnog karaktera koji su vam potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge smještaja u domaćinstvu.

Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma i sporta (https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107).

Za sva ostala pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +385 (0)51 812 156 ili e-mailom: visit@gorskikotar.hr

UVJETI ZA OBJAVU PRIVATNOG SMJEŠTAJA

Kako bi i vaši objekti bili vidljivi na službenim stranicama Turističke zajednice Gorskog kotara, molimo vas da ispunite obrazac na niže navedenoj poveznici, dostavite fotografije visoke rezolucije i ispunite potvrdu za fotografije.

Poveznica za obrazac:  https://forms.gle/aut2amwYivWr3tM5A

Suglasnost za ustupanje fotografija video i drugog materijala

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

1. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga izdano od strane Ureda za gospodarstvo i ispunjen zahtjev za unos obveznika u eVisitor dostaviti u Turističku zajednicu Gorskog kotara te preuzeti korisničke podatke  za eVisitor.

2. Na ulazu u objekt istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta.

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

1. Kopiju uplatnice

2. Kopiju rješenja o kategorizaciji

3. Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Proizvođače koji imaju suglasnost Ministarstva turizma možete pronaći OVDJE

3. Vidno istaknuti cjenik usluga u objektu

Službeni cjenik mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Vaši osobni podaci (naziv smještajnog objekta, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
 • Vrsta usluge (noćenje za dvije osobe, noćenje za dvije osobe s doručkom, itd.)
 • Način naplate (po osobi, po noćenju u smještajnoj jedinici, itd.)
 • Termini (navesti cijene za pojedine termine ukoliko se cijena razlikuje)
 • Cijene
 • Turistička pristojba (da li je uključena u cijenu ili nije)
 • PDV (cijena + PDV, ukoliko cijene sadrže PDV)
 • Dodatne usluge (navesti dodatne usluge ukoliko ih naplaćujete, npr. Držanje kućnih ljubimaca, parking, itd.)
 • Datum (mora sadržavati datum od kada cjenik postaje važeći)
 • Potpis vlasnika

Iznajmljivač uređuje cijene sam, a cjenik ne mora biti ovjeren. Cjenik mora biti dostupan i istaknut u svakoj smještajnoj jedinici.

4. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku od 24 sata od njegovog dolaska/odlaska putem sustava eVisitor. Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju već isti postoji u sustavu eVisitor u elektronskom obliku pod uvjetom da su upisan svi gosti u sustav. Po završetku godine potrebno je iz eVisitora izlistati kompletan popis gostiju za tekuću godinu ili ga kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.

5. Izdavati račune gostima. Pri izdavanju računa za pružene usluge treba naznačiti ime i prezime i adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge. Ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a, na računu mora biti iskazan i porez, odnosno naznačiti da iznajmljivač nije u sustavu PDV-a (čl.90., stavak 2. Zakona  o PDV-u). Iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju paušalno na računu trebaju navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu. Račun treba biti u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.

6. Voditi evidenciju prometa na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u eVisitoru – Financije – promet

7. Voditi računa o plaćanju dospjelih obveza u zakonskom roku : turistička pristojba, turistička članarina, porez na dohodak od iznajmljivanja

8. Platiti PDV na proviziju na primljene usluge posredovanja inozemnih turističkih agencija te za isto predati PDV i PDV-S obrazac nadležnoj Poreznoj upravi (e Porezna).

Iako nisu u sustavu PDV-a, iznajmljivači su dužni obračunati i platiti PDV po stopi od 25% na račune koje im za obavljene usluge posredovanja (proviziju) ispostavi turistička agencija sa sjedištem u nekoj drugoj državi EU ili trećoj zemlji. Obveza obračuna PDV-a ne ovisi o tome ima li agencija sjedište u državi članici EU ili u trećoj zemlji. Jedina razlika je što građanin kada posluje s agencijom koja ima sjedište u nekoj drugoj državi EU treba u nadležnoj Poreznoj upravi zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka poslovanja s tom agencijom, dok u slučaju da posluje s agencijom koja ima sjedište izvan EU nije obvezan zatražiti PDV identifikacijski broj. Iznajmljivači nemaju pravo na odbitak (povrat) ovog PDV-a.

Za detaljne informacije iznajmljivači se trebaju obratiti svojoj nadležnoj Poreznoj upravi.

9. Omogućiti gostima podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača te na njega odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Čuvati evidenciju prigovora godinu dana. Način podnošenja prigovora mora biti jasno istaknut i na raspolaganju gostu u svakom trenutku.

10. U smještajnom objektu Imati kutiju prve pomoći i u svakoj smještajnoj jedinici evakuacijski plan koji može biti i tlocrt smještajne jedinice na kojem je potrebno označiti smjer izlaska znakom „Exit“.

11. Istaknuti oznaku o zabrani usluživanja i konzumacije alkohola osobama mlađim od 18 godina na vidljivom mjestu, neovisno o tome poslužujete ili ne alkoholna pića.

12. Prilikom reklamiranja i oglašavanja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije obveza je istaknuti PDV identifikacijski broj, sukladno članku 32. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se propisuju obveze iznajmljivača.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20) , odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju kao i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica donosi Županijska skupština.

Visinu turističke pristojbe za područje Gorskog kotara u 2023. godini po jedinicama lokalne samouprave možete vidjeti OVDJE.

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Sukladno čl. 12. obračun će se napraviti za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je ostvaren u tekućoj godini u istoj općini/gradu.

Naplaćuje se godišnji paušal, tj. cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan i 12 mjeseci). Zbrajaju se svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika i ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada. Za novi registrirani kapacitet koji mijenja najveći broj kreveta/smještajnih jedinica u istoj općini/gradu nastat će korektivni obračun paušala, odnosno paušal će se uvećati. Za objekte koji smanjuju broj kreveta/smještajnih jedinica ili ukidaju rješenja tijekom godine, zaduženja se neće mijenjati.

Turistička pristojba može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor u kojem se i vodi evidencija. Turistička pristojba se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

Upute za plaćanje turističke pristojbe

Primatelj: Turistička pristojba – općina ili grad

Model i poziv na broj : 67    OIB iznajmljivača

Uplatni računi:

Brod Moravice – HR921001005-1703804745

Čabar – HR931001005-1705504749

Delnice – HR611001005-1706904744

Fužine – HR421001005-1711704743

Lokve – HR941001005-1723704744

Mrkopalj – HR871001005-1727504748

Ravna Gora – HR861001005-1736904745

Skrad – HR201001005-1739304743

Vrbovsko – HR761001005-1750904741

ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama do 15. siječnja tekuće godine, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne godine.

Iznajmljivači strani državljani podnose obrazac TZ 2 Ispostavi za nerezidente Porezne uprave na adresi Avenija Dubrovnik 32 u Zagrebu.

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj. Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine  iz prosinca 2022. paušalna osnovica članarine iznosi 5,97 EUR po glavnom krevetu i 2,99 EUR po pomoćnom krevetu. Plaćanje se može izvršiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a trći 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini, odnosno nakon 15.siječnja podnose obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2022. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Upute za plaćanje članarine

Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – općina ili grad

Model i poziv na broj : 67    OIB iznajmljivača

Uplatni računi:

Brod Moravice – HR541001005-1703827157

Čabar – HR071001005-1705527152

Delnice – HR231001005-1706927156

Fužine – HR581001005-1711727153

Lokve – HR561001005-1723727156

Mrkopalj – HR981001005-1727527151

Ravna Gora – HR481001005-1736927157

Skrad – HR361001005-1739327153

Vrbovsko – HR811001005-1750927155

POREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači u roku od 8 dana od ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja.

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja glavnih kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak  (https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=gru680) donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Iznajmljivač nije dužan voditi poslovne knjige prema propisima o porezu na dohodak, osim Evidencije o prometu. Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači u roku od 8 dana od ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja koja se podnosi na obrascu RPO-1.

VAŽNO: Od 1.1.2020. godine porez i prirez poreza na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu

plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi. Slijedom navedenog,

uplatni računi su računi lokalne jedinice gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) Turistička inspekcija djeluje u sastavu središnjeg državnog ureda – Državnog inspektorata.

Turističkoj inspekciji možete prijaviti sve nepravilnosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i pružanju

ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, te prijavu i odjavu boravka turista, kao i obračun, naplatu i uplatu turističke pristojbe.

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu, Turistička inspekcija

obavlja inspekcijski nadzor i nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranim pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i neregistriranim pružanjem usluga u turizmu.

U slučaju da turistički inspektor u izvidnim radnjama ili tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje

osnovane sumnje da se u stanu ili drugom prostoru obavlja djelatnost ili pružaju usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem odnosno odobrenjem nadležnog tijela, a nadzirana osoba ne dopusti inspektoru

obavljanje inspekcijskog nadzora u tom prostoru, inspektor će, ako postoji opasnost od odgode, zatražiti od nadležnog prekršajnog suda da po žurnom postupku izda pisani nalog za pretragu stana ili

drugog prostora, u kojoj sudjeluje inspektor.

Sadržaj prijave Turističkoj inspekciji

Turistička inspekcija koristi kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora i zaprimljene predstavke u

kojima su navedeni podaci o prijavitelju, a kojima se sadržajno ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadležnosti turističke inspekcije.

Kako bi turistički inspektori mogli učinkovitije obaviti inspekcijski nadzor po prijavi, prijava mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

 • ime i prezime te adresu stanovanja podnositelja prijave
 • osnovne podatke o ugostiteljskom i/ili turističkom objektu/subjektu na čije se nezakonitosti u radu ukazuje (naziv/ime i prezime, adresa objekta/subjekta)
 • činjenični opis nezakonitosti koja se prijavljuje.

Zaštita identiteta podnositelja

Turistički inspektor je dužan u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, osim kada je zbog potrebe vođenja inspekcijskog postupka identitet podnositelja predstavke bitan, a podnositelj je dao pisani pristanak (privolu) da se njegov identitet ne čuva (primjerice, kada se predstavka odnosi na povrat više naplaćene usluge ili djelomično, odnosno nepotpuno ispunjenje obveza turističke agencije koje se odnose ne paket-aranžman/izlet).

Turistički inspektor je dužan kao inspekcijsku tajnu čuvati i sve osobne i druge povjerljive podatke koje

sazna u obavljanju svoje dužnosti u skladu s propisima kojima se regulira zaštita i tajnost podataka.

Pokretanje inspekcijskog postupka turističkog inspektora

Inspektor provodi inspekcijski nadzor i pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Ukoliko turistički inspektor obavi inspekcijski nadzor povodom zaprimljene predstavke, obavijestiti će

podnositelja u pisanom obliku o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama.

Ukoliko turistički inspektor nije nadležan za postupanje po zaprimljenoj predstavci, istu će dostaviti stvarno nadležnom tijelu državne uprave i o tome pisano obavijestiti podnositelja prijave.

Ukoliko podnositelj predstavke ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu

ne sadrži nove odlučne činjenice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđivane, podnositelja će obavijestiti da je postupljeno po predstavci.

Načini podnošenja prijave i upita

Prijavu ili upit možete podnijeti Turističkoj inspekciji putem elektroničke pošte na:

turisticka.inspekcija@mint.hr

Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Neodoljiv