visit@gorskikotar.hr

Besplatna mobilna aplikacija - mVisitor

Besplatna mobilna aplikacija - mVisitor

16.02.2023.

Dragi iznajmljivači,

Predstavljamo vam novi inovativni projekt koji će doprinijeti lakšem i jednostavnijem poslovanju vas iznajmljivača, ali i kvalitetnijem informiranju turista o ponudi na našem području, te motivirati iste da istraže destinaciju.

Aplikacija mVisitor namijenjena je turističkim zajednicama, iznajmljivačima i turistima, a prvenstveno služi kako bi se olakšao proces prijave turista te komunikacija na razini turističkih zajednica i iznajmljivača.

Naime, nakon preuzimanja aplikacije, putem mobilnih uređaja možete na bitno jednostavniji način od uobičajenog izvršiti prijave svojih gostiju, a aplikacija omogućuje i digitalno iščitavanje osobnih dokumenata te automatsko prosljeđivanje podataka potrebnih za prijavu turista u nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor. Korištenjem ove aplikacije pospješit će se i komunikacija između turističkih zajednica i iznajmljivača s obzirom da aplikacija pruža mogućnost dostavljanja posebnih obavijesti turističkih zajednica iznajmljivačima.

Aplikacija je razvijena od strane tvrtke Intersoft Technologies, a naša je turistička zajednica među prvima na razini države koja je na ovaj način osigurala svojim iznajmljivačima mogućnost BESPLATNOG korištenja aplikacije za jednostavnije prijave gostiju.
Tim Turističke zajednice Gorskog kotara

Kratke upute za instalaciju aplikacije
Preuzmite aplikaciju mVisitor sa Apple Store-a ili Google Play Store-a.

Nakon instalacije, prijavite se u aplikaciju s vašim OIB-om (korisničko ime) i lozinkom koju inače koristite i za prijavu u eVisitor i vaša aplikacija je spremna za unos podataka i prijavu gostiju u eVisitor.

Postoji nekoliko načina unosa podataka gostiju u eVisitor
U aplikaciji kreirate i isprintate dokument sa QR kodom te ga postavite u vaš objekt. Na taj način gost skenira „QR kod“ koji ga vodi na personaliziranu web stranicu, putem koje sam unaša osobne podatke, te ih šalje vama na autorizaciju.
Gostu možete direktno iz mVisitor aplikacije poslati personalizirani link kojega on sam koristi za unos podatka, te iste šalje natrag vama na autorizaciju.
Kroz mVisitor aplikaciju podatke gosta možete digitalno skenirati ili ih ručno unijeti.
Nakon što provjerite podatke gostiju, klikom na gumb „Prijavi Goste“ unutar mVisitor aplikacije iste prijavljujete na eVisitor.

Više detalja može se pronaći na web stranici: https://mVisitor.hr

Gorski kotar logo jesen

Gorski kotar

Neodoljiv