visit@gorskikotar.hr

Dvorci Gorski kotar

ZAMKI ZRINSKICH I FRANKOPANÓW

FASCYNUJĄCA PRZESZŁOŚĆ.

Szlachecka rodzina Frankopan

Historia odnotowuje szlachecką rodzinę Frankopanów od ponad 900 lat. Po raz pierwszy o dużej liczbie osad goranskich wspomniano w orzeczeniu sądowym z XV wieku, kiedy Frankopanom zakazano pobierania podatków od zagrzebskich kupców, w ich posiadłościach w Moravicach, Delnicach, Lokvie, Brodzie... Miejscowości te wyznaczają część starego szlaku Frankopanów, przez Gorski kotar, do namorskich osad.
Poprzez kulturową trasę turystyczną poznaj zamki, twierdze i szczegóły z bogatej tradycji i życia rodziny Frankopanów.

ZAMEK ZRINSKICH W ČABAR

W centrum Čabara dominuje zamek (dwór) Petara Zrinskiego z 1651 roku. Od tego czasu do dziś zachowała się część murów, wież i sklepień na parterze centralnego budynku. W zamku znajdują się Kolekcje Regionalna, galeria malarstwa artystycznego Vilima Svečnjaka oraz Centrum Interpretacyjne „Putovima Frankopana”.

cabar-dvorac-zrinskih-frankopana-gorski-kotar-00001

KASZTEL ZRINSKICH W BROD NA KUPI

W centrum osady Brod na Kupi Zrinscy zbudowali dwór, trzykondygnacyjny budynek na planie kwadratu, a wokół niego fortyfikacje zewnętrzne (dziś zniszczone). Kasztel Zrinskich w Brod na Kupi pochodzi z 1651 roku i został zbudowany przez księcia Petara Zrinskiego, prawdopodobnie na miejscu starszego zamku frankopanów z XV wieku. Obecny kasztel to prosta trzypiętrowa budowla z cegły, z czterospadowym dachem, w której mieści się stała ekspozycja „Divljina s pogledom na more” oraz Centrum Interpretacyjne „Putovima Frankopana”.

kastel-zrinskih-dvorac-zrinskih-frankopana-gorski-kotar-00002

ZAMEK STARA SUŠICA

Budynek zamku położony jest na zboczu góry, na skraju lasu iglastego. Wznieśli go Frankopanie. Według niektórych źródeł Frankopanowie posiadali w Starej Suszycy gród, którego Turcy nie zdobyli. Do zamku należy również zabytek sakralny, kościół św. Antoniego Padewskiego.

W XIX wieku zamek był własnością hrabiego Lavala Nugenta, a w 1890 roku został kupiony przez rijeckich kupców Feliksa i Josipa Neuberger. Zamek został odrestaurowany w romantycznym duchu swoich czasów.

ZAMEK SEVERIN NA KUPI

Kasztel (dwór) wraz z parkiem w miejscowości Severin na Kupi był własnością starego szlacheckiego rodu Frankopani. W zapisach wzmiankowany jest od 1558 roku. Jest to budynek jednopiętrowy na planie czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem i korytarzami z arkadami oraz zewnętrznymi basztami cylindrycznymi w narożnikach.

MONASTYR GOMIRJE

Pierwsza wzmianka o Gomirje jako części żupanii Modruškiej pochodzi z 1461 roku. Po zburzeniu przez Osmanów zamku wraz z kościołem, osada została zniszczona i ludność rozproszona, a do obrony sprowadzono wojów wyznania prawosławnego. Monastyr Gomirje z kościołem Narodzenia św. Jana Chrzciciela jest najbardziej wysuniętym na zachód klasztorem prawosławnym w Europie.

Park i stary zamek Frankopanów tworzą nierozerwalną całość, którą zdobi piękny widok na rzekę Kupę i jej dolinę. Wyjątkowy park, zabytek architektury parkowej, zaaranżował dawny właściciel zamku Ivan Oršić. Park urządzony jest na trzech poziomach. Część obok zamku składa się z rzędu ostrokrzewów, cyprysików Lawsona i dzikich kasztanowców. Od strony południowej rosną wiązy, cisy i krzewy bukszpanu, natomiast po drugiej stronie tarasu grupa starych drzew.

Gorski kotar logo jesen

Gorski kotar

Neodoljiv