visit@gorskikotar.hr

Planinarenje Gorski kotar

Hrvatsko - Źródło rzeki Kupa

Privremeno zatvoreno!

Polazište

Początek szlaku znajduje się na drodze za wioską Hrvatsko, do której można dojechać drogą od strony Delnic i Brod na Kupi lub od strony miejscowości Čabar. Trasa rozpoczyna się u zbiegu Čabranki i Kupy, na lewym brzegu rzeki, w urządzonym i oznakowanym miejscu.  
Težina 2/5
0 km
Duljina
0 min
Trajanje

Hrvatsko

Opis staze

Pierwsza część szlaku do wioski Kupari nazywana jest Szlakiem Rybackim (Ribička staza), który biegnie wzdłuż rzeki i ma kilka punktów na odpoczynek. Z Kupari biegnie dalej drogą żwirową, przechodząc przez wioski Kupari Srednji i Gornji. W Gornji Kupari znajduje się jeszcze jedno centrum dla zwiedzających - „Miejsce urodzenia rzeki Kupa” („Rodna kuća rijeke Kupe”). Szlak dalej prowadzi najpierw prosto przez łąkę, na końcu której przecina kanion Sušica, a następnie kładką dla pieszych, przechodzi na prawy brzeg rzeki Kupa. Do końca szlak na przemian wspina się i schodzi przez kanion do samego źródła, turkusowego jeziora o nieznanej głębokości, które jest jednym z najsilniejszych i najgłębszych chorwackich źródeł zachwycającej natury.
Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Neodoljiv