visit@gorskikotar.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Gorskog kotara uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Gorskog kotara putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
– poštom na adresu: Turistička zajednica Gorskog kotara, Lujzinska cesta 47/1, 51000 Delnice
– elektroničkom poštom na adresu: visit@gorskikotar.hr
– osobno u Uredu Turističke zajednice Gorskog kotara u Delnicama, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Rahela Vitasović, tel: +385 51 812 156

Godišnje izvješće

Pravo na pristup informacijama 2023

Godišnje izvješće

Pravo na pristup informacijama 2022

Zahtjev

Za ponovnu uporabu informacija

Kriterije

Za određivanje visine naknade

Obrazac broj 3

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka

O imenovanju službene osobe za informiranje

Zakon

O pravu na pristup onformacijama

Godišnje izvješće

Pravo na pristup informacijama 2021

Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Neodoljiv