visit@gorskikotar.hr

RADIONICA „Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara“

RADIONICA „Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara“

04.03.2023.

Kako bi se pridonijelo uravnoteženom razvoju Gorskog kotara, a temeljem prepoznatih značajki tipologije naselja, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije pristupila je izradi studije Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara.

Inicijativa za promišljanje o načinu sprečavanja negativnih utjecaja na vizualni identitet naselja Gorskog kotara pristigla je od Turističke zajednice Gorskog kotara. Naime, TZ je Zavodu ukazala na primjere građevina koje odudaraju od tradicionalnih tipova gradnje na području Gorskog kotara. Temeljem navedene inicijative, Zavod je ocijenio kako u naravi zahtjev Turističke zajednice teži prema potrebi za očuvanjem prostornog identiteta. Sukladno navedenom, osmišljena je izrada studije kojom bi se razmotrile mogućnosti uspostavljanja prostornih standarda u svrhu usmjeravanja građenja u vrijednim područjima kao i u onima gdje je prostorni identitet narušen.

Izradom smjernica, koje su rezultat istraživanja ove studije želi se obogatiti i sačuvati prostor te usmjeriti oblikovanje i gradnja novih objekata na području Gorskog kotara. Namjera izrade ove studije je ukazati na postojanje tradicije gradnje na području Gorskog kotara i pokazati najbolji način očuvanja tradicije upotrebnom suvremene tehnologije građenja i suvremenih materijala. Nije cilj ove studije konzervirati prostor Gorskog kotara već stvoriti temelje za budući razvoj tipologije baziran na goranskim krojenima afirmirajući time prostorni identitet goranskog kraja.

U cilju izrade studije na participativan i transparentan način na početku izrade studije  je održan okrugli stol s načelnicima i gradonačelnicima koji su pokazali veliku zainteresiranost za očuvanjem identiteta goranskog kraja. Danas je održana radionica sa širom javnosti, a sve kako bi se postignuo konsenzus struke i javnosti.

U svojem izlaganju Zavod za prostorno uređenje PGŽ je upoznao javnost sa definicijom prostornog identiteta. Identitet nekog prostora određuje njegova prostorna specifičnost i prepoznatljivost. Prostorni identitet je tema o kojoj se sve više raspravlja, i to s različitih aspekata i pozitivno je da je inicijativa za pokretanje ovakvog istraživanja/studije krenula baš od Turističke zajednice Gorskog kotara jer turizam ima iznimno značajnu ulogu u transformaciji prostora u kojem se odvija. Ako se prostor valorizira na sustavan i interdisciplinaran način, ne izostavljajući niti jednu komponentu Zavod je mišljenja kako će i identitet tog mjesta ostati sačuvan. Problem koji se javlja je  da se narušavanjem izvornog, tradicijskog identiteta naselja stvaraju generički ujednačeni prostori koji ne potiču osjećaj pripadnosti nekom prostoru te nisu vizualno privlačni.

S obzirom da identitet nekog prostora ne tvori samo jedan čimbenik, potrebno je prostor naselja razmatrati iz različitih aspekata pomoću više vrsta pokazatelja pa je u prvom bloku radionicom javnost potaknuta da prepozna koji to fizički čimbenici utječu na prostorni identitet. Nakon radionice i rasprave sa sudionicima u teorijskom dijelu su pojasnjeni čimbenici jer oni direktno utječu na transformacije prostora i njegovog identiteta.

U drugom bloku radionice prisutni su trebali prepoznati transformacije identiteta naselja na primjeru slika kuća u Gorskom kotaru. Bilo je potrebno podijeliti građevine  na one koje su tipične kuće u Gorskom kotaru, i na one čiji  tipovi gradnje, graditeljski elementi i uređenje prostora nisu karakteristični za Gorski kotar. Nakon što su na primjerima slika kuća objašnjeni tipični elementi goranske kuće i oni koji to nisu, sudionicima su objašnjene transformacije koje utječi na sliku naselja.

U trećem bloku radionice od prisutnih je traženo mišljenje o rangiranju transformacija, konkretno su pitani koje su transformacije za njih osobno najgore, a koje ne smatraju transformacijom.

Nakon tri interaktivna radionička bloka prisutnima su predstavljene Smjernice za očuvanje prostornog identiteta naselja koje su rezultat izrađene studije te je o istima uslijedila konstruktivna rasprava. Rezultati radionice biti će implementirani u Studiju.

Izrađena studija biti će  podloga za izradu prostornih planova svih 9 jedinica lokalnih samouprava Gorskog kotara.

Publikacija, kao i sav promotivan materijal vezan uz Studiju biti će javno dostupan, pa će se na taj način i buduće investitore i javnost osvijestiti o vrijednosti prostornog identiteta Gorskog kotara i potrebi njegovog očuvanja.

Na  radionici su uvodnu riječ imali Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Petar Hrg, direktor Turističke zajednice Gorskog kotara.

Prezentaciju su održale voditeljice izrade studije iz Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ Vana Rodin Kružić i Sanja Turk.

Kontakt:  zavod@pgz.hr, 051 351 772

Gorski kotar logo jesen

Gorski kotar

Neodoljiv