visit@gorskikotar.hr

Servisne usluge

Obrt SPARKLING

Usluge: košnja trave, uređenje živica, čišćenje, usluge dubinskog čišćenja

Seger d.o.o.

Usluge: čišćenje, peglanje

Obrt SHADOW

Usluge: čišćenje

POONKT

Usluge: čišćenje, mjesečni obilasci nekretnina, doček gostiju, booking, usluge digitalnog marketinga, održavanje vanjskih površina

Obrt ELICA

Usluge: pranje i peglanje

Obrt LORI

Usluge: čišćenje, održavanje okućnica 

Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Neodoljiv