visit@gorskikotar.hr

Planinarenje Gorski kotar

Vidikovci Stenica i Medveja stena

Polazište

Iz Brod Moravica krenite autom u Moravička Sela, a za dalje odaberite smjer prema Završju. Pratite asfalt koji vas vodi u Gornji Šanj (Šajn). Dalje nastavljate asfaltom do sela Šimatovo u kojem je s lijeve strane odvojak (raskršće). Skrećete lijevo i dolazite na drugo raskršće te i ovdje idete lijevo, a zatim kod sljedećeg raskršća ostavljate auto.
Težina 3/5
0 km
Duljina
0 min
Trajanje

Nove Hiže

Opis staze

Za dolazak do staze krenite lijevo po uskom makadamu i nakon 200 m doći ćete do bora s desne strane kraj kojeg je markacija prema vidikovcu Stenica smještenom na 520 m. S njega se pruža prekrasan pogled na dolinu rijeke Kupe s dominantnim pogledom na grad Kostel sa slovenske strane. Vidikovac Stenica je jedna od pozitivnih energetskih vitalnih točaka u litopunkturnom projektu “Svijet Kupe”. Staza koja vodi do jednog od najatraktivnijih vidikovca ovih područja nazvanog Medveja stena obilježena je planinarskim markacijama, a poznavatelji će tijekom šetnje na bukvama uočiti relativno rijedak plućni lišaj (Lobaria pumonaria) koji je ujedno pokazatelj visoke kakvoće zraka i starih očuvanih šuma. 
Gorski kotar logo zima

Gorski kotar

Neodoljiv