visit@gorskikotar.hr

Sume i planine Gorski kotar

Zaštićena priroda

Prirodni biseri Gorskog kotara

Gorski kotar

Mir i zadovoljstvo

Područje Gorskoga kotara obiluje jedinstvenim prirodnim fenomenima koje prožimaju savršen sklad jedinstvene krajobrazne i biološke raznolikosti. Jednostavno, inspiriraju na suštinsko sjedinjenje s prirodom i potiču najdublje izvore unutarnjeg mira i zadovoljstva.

gorski-kotar-zasticena-priroda

Bijele i Samarske stijene

Znakovito je da su gotovo svi zaštićeni dijelovi prirode Gorskoga kotara vezani uz fenomen krša i nalaze se u tipičnim krškim područjima. Tako, primjerice, krške predjele velike ljepote i raznovrsnosti krajolika kontinentalnog, gorskog i planinskog dijela županije u prvom redu predstavlja naš jedini strogi rezervat – Bijele i Samarske stijene.

Planinarenje Gorski kotar

Debela lipa – Velika rebar

Debela Lipa – Velika Rebar poseban je rezervat šumske vegetacije, a nalazi se na brdskom predjelu, sjeverno od Lokava. Upravo na ovom području možete doživjeti iskonsku, netaknutu ljepotu šumskog svijeta koji je istinski čuvar biološke raznolikosti. Znakovito je da su gotovo svi zaštićeni dijelovi prirode Gorskoga kotara vezani uz fenomen krša i nalaze se u tipičnim krškim područjima.

Neznačajnije šumske zajednice su šuma bukve i jele (Omphalodo-Fagetum) te šuma jele s milavom (Calamagrostio-Abietetum), poznatija pod nazivom šuma jele na kamenim blokovima. Pejzažno je iznimno atraktivna jer je na specifičnom staništu isprepliću raskidani kameni blokovi.

Od bogatog biljnog svijeta svakako valja izdvojiti mišje uho (Omphalodes verna), su žestiku (Rhamnus alpinus ssp. fallax), kranjski bijeli bun (Scopolia carniolica), režuh (Dentaria sp. div.), volujsko oko (Hacquetia epipactis), salamunov pečat (Polygonatum sp.) i dr. Pejzažnoj atraktivnosti ovog područja doprinose i brojne mahovine i paprati koje rastu na stijenama.

Park šuma Golubinjak

Park-šume nastale su na krškoj podlozi pa se, uz šumsku vegetaciju, neke od njih odlikuju i izrazito lijepo razvijenim i bogatim krškim fenomenima. Tipičan primjer je park-šuma Golubinjak kod Lokava.

Velika zelena čistina okružena stasitim stablima crnogorice koja se uzdižu visoko iznad bijelih stijena gotovo svakoga tko posjeti Golubinjak ostavljaju bez daha. Tu je na malom prostoru skupljena većina prirodnih osobitosti značajnih za goranski šumski svijet razvijen na karbonatnom kršu.

Aktivan odmor Gorski kotar
Planinarenje Gorski kotar
Tenis badminton Gorski kotar
Penjanje na stijenu Gorski kotar
Rostiljanje Gorski kotar
Biciklizam Gorski kotar
Djecja igralista Gorski kotar
Izletiste Gorski kotar

Kamačnik

Kamačnik je prekrasan vodeni tok koji je usjekao kanjon u jurskim vapnencima. Kroz kanjon voda buči u manjim slapovima i okreće se u vrtložnim loncima, osobito kad nabuja poslije kiše ili otapanja snijega. U gornjem dijelu doline koju je oblikovao u dolomitnim stijenama nešto je smireniji i spaja se s nekoliko malih bočnih pritoka. Osobita je vrijednost u slikovitom krškom vokliškom vrelu nepoznate, ali velike dubine te u očuvanom živom svijetu čistih gorskih voda. Posjetitelj će u njegovim prirodnim ljepotama – brzacima i slapićima, mirnom toku i čistoj vodi, šumama, flori i fauni jednostavno uživati.

Stara tisa u Međedima

Nekoliko je vrlo starih stabala tise na području Gorskog kotara. Često im je teško odrediti starost, ali one možda pripadaju najstarijim živućim stanovnicima Primorsko-goranske županije. Od tih prirodnih spomenika zaštićena je jedino tisa u Međedima 1965 godine. Nalazi se u blizini prometnice, uz voćnjak.

Tisa je dvodomna biljka, što znači da postoje muške i ženske jedinke, a u Međedima je žensko stablo koje svojim sjemenjem hrani ptice što ujedno doprinosi daljnjoj ekspanziji.

Japlenški vrh

Park-šuma Japlenški vrh (842 m n. v.) sa svojih 170 ha uzvišenje je neposredno kraj Delnica, na zapadnoj strani. Ovdje zaštićena priroda svojim prirodnim nastavkom, delničkim Parkom kralja Tomislava, zalazi direktno u centar grada i čini osobiti prirodni rashlađivač, posebno za toplih ljetnih dana. Bogatstvo staza, šetnica i puteljaka vrijednost je najviše prepoznata kroz sport, rekreaciju, visinske pripreme sportaša, posjet gateru jelenske divljači ili jednostavno – šetnju kroz zelenilo uokolo pansiona “Lovački”.

Na sjeveroistočnoj padini Japlenškog vrha postoji stara skijaška 70-metarska skakaonica s doskočištem na gradskom stadionu. Tu su se od pedesetih do kraja sedamdesetih godina redovno održavala natjecanja u skijaškim skokovima. Skakaonica očekuje rekonstrukciju, dapače, prerastanje u nordijski centar te bi tada bilo moguće spajanje s ovdje razvijenim skijaškim trčanjem u sve popularniju skijašku disciplinu – nordijsku kombinaciju.

Planinarski put Japlenški vrh – Golubinjak pravo je otkriće za ljubitelje prirode, planinare, ljubitelje hodanja i čistoga zraka. Spaja dva zaštićena područja, tj. park-šumu Japlenški vrh kraj Delnica s park-šumom Golubinjak kraj Lokava. Staza je duga 9 km, uglavnom prati Lujzinsku cestu, premda se stalno nalazite u divljini i dobro je obilježena.

Planinarenje Gorski kotar
Izletiste Gorski kotar
Biciklizam Gorski kotar
Djecja igralista Gorski kotar

Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi

Perivoj i stari frankopanski dvorac čine neraskidivu cjelinu kojeg krasi prelijepi pogled na rijeku Kupu i njezinu dolinu. Jedinstven perivoj, spomenik parkovne arhitekture, uredio je nekadašnji vlasnik dvorca Ivan Oršić. Perivoj je građne u tri razine. Dio uz dvorac čine drvored božikovine, te stabala Lawsonovog pačempresa i divljeg kestena. Na južnoj strani su brijestovi, tisa i grmovi šimšira dok se na drugoj terasi nalazi skupina starih stabala.
Povijesni perivoj koji okružuje dvorac građen je u tri razine. Prvi i najviši dio smješten je neposredno uz dvorac. Čine ga  – fali tekst?

Gorski kotar logo jesen

Gorski kotar

Neodoljiv